Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.
Gorzów Przystań

Lubuskie warte zachodu
 
 
 
 
Logowanie
 
 
 

nie jesteś zarejestrowany?
wpisz proponowany login i hasło, a przejdziesz do dalszej części formularza..
Zapowiedzi

Oferta edukacyjna MOS

Oferta edukacyjna Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie 
na rok szkolny 2007/2008

1. MAŁA AKADEMIA FILMU

Klasy I-III

"W świecie filmu"
Cykl kierowany do najmłodszych uczestników kultury (klasy I- III) mający na celu zapoznanie ich z elementami składającymi się na tworzywo filmowe. Poznane środki zostaną wykorzystane podczas zajęć praktycznych prowadzących do stworzenia przestrzennej kompozycji plastycznej. Wzorem lat ubiegłych spotkaniom towarzyszyć będzie projekcja krótkiego filmu animowanego przybliżająca najmłodszym polskie 
i światowe osiągnięcia animacji.

Zajęcia poprowadzą:
Agata Szafruga - absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z tytułem magistra wychowania plastycznego, nauczyciel mianowany, uczestniczka wielu warsztatów i szkoleń z zakresu edukacji, psychologii i sztuki. Z Miejskim Ośrodkiem Sztuki związana od roku 2002, dla którego realizowała warsztaty w ramach Małej Akademii Filmu oraz "Wakacjoimaginacji".
Iwona Dubiel - absolwentka Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Zielonej Górze oraz Uniwersytetu Sztuki w Berlinie w dwóch specjalizacjach: Master of Arts oraz Media audio-wizualne. Na swoim koncie ma przeszło 6 wystaw indywidualnych 
i zbiorowych. Kierowała licznymi projektami edukacyjno-artystycznymi dla różnych grup wiekowych  w kraju i za granicą. Z Miejskim Ośrodkiem Sztuki związana jest od roku 2003. 

Zajęcia będą trwały od października do maja.

Klasy IV-IV

Grupa podstawowa
"Spotkania z animacją - wędrówka przez wybrane techniki"
Warsztaty skierowane są do uczniów, którzy po raz pierwszy obcować będą z materią 
i światem animacji. Zadaniem warsztatów jest zapoznanie dzieci z różnorodnymi technikami animacyjnymi poprzez wykonanie krótkich filmów w danej technice. Głównym założeniem ma być rozwijanie wyobraźni animacyjnej, na co składa się wyobraźnia plastyczna wzbogacona o element ruchu, a także wyobraźnia dźwiękowa i wyobraźnia abstrakcyjna. 

Wyjściem do tematu filmów będą zarówno literackie epizody z "Małego Księcia" Antoine´a de Saint-Exupery, a także abstrakcyjne lub konkretne pojęcia i tematy, jak np. Metamorfoza, Rytm, Świat geometrii, Świat ciała, Wakacyjna przygoda. Tematy te mogą uzupełniać się lub istnieć osobno. Program warsztatów zostanie wzbogacony 
o prezentację filmów wykonanych techniką, która pojawi się na warsztatach, i w miarę możliwości, także filmem instruktażowym do danej techniki.
Zajęcia w grupie podstawowej poprowadzi Iwona Dubiel. 

Grupa zaawansowana
"W świecie animacji"
 Celem warsztatów będzie realizacja krótkometrażowego filmu animowanego, wykonanego w technice animacji poklatkowej. Scenariusz powstanie na podstawie książki Antoine'a de Saint-Exupéry'ego pt. "Mały Książę". Podczas warsztatów uczestnicy w odstępach miesięcznych będą przechodzić przez poszczególne fazy produkcji filmu animowanego. 

Scenariusz do zajęć napiszą oraz warsztaty poprowadzą Ewa Niśkiewicz-Krawczyk 
i Radosław Krawczyk. Oboje są absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą (organizowali liczne plenery i warsztaty plastyczne). Mają na koncie wiele wystaw malarskich indywidualnych i zbiorowych (m.in.  IX Wystawa z cyklu "Młodzi Artyści Poznania", Poznań 2006r., wystawa polsko - niemiecka "Modernizm w lustrze współczesności", Gniezno 2005 r., wystawa zbiorowa "Anioły i demony" w Starym Browarze, Poznań 2005r.). 

Zajęcia będą trwały od października do czerwca.

2. MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILMU

Program Młodzieżowej Akademii Filmu jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Raz w miesiącu młodzież, po obejrzeniu filmu, uczestniczy 
w wykładach. W poprzednich latach tematyka zajęć dotyczyła m.in. głównych kierunków sztuki filmowej, najważniejszych form filmowych, języka filmu. Tegoroczna, szósta edycja, będzie nosiła nazwę: "Film - dzieło zbiorowe. O zawodach filmowych".

Celem ich jest zapoznanie młodzieży uczestniczącej w cyklu z filmem widzianym przez pryzmat zawodów filmowych. Na kolejnych spotkaniach uczniowie poznają etapy powstawania dzieła filmowego oraz związanych z nim twórców: od scenarzysty poprzez reżysera aż do producenta. Wzorem lat ubiegłych zajęcia podzielone będą na dwie części:
- projekcja filmu, który nawiązuje do tematu spotkania - wykład prowadzony przez 
dr Jacka Nowakowskiego - filmoznawcę  z UAM  w Poznaniu, ilustrowany krótkimi przykładami filmowymi.

Opracowany przez nas program łączy prezentację filmów o dużych walorach artystycznych i poznawczych z próbą zaszczepienia w słuchaczach umiejętności krytycznego podejścia do medium filmowego. Chcielibyśmy, aby dostrzegli oni w filmie płaszczyznę stykania się wielu tworzyw, korespondencji sztuk oraz nauczyli się odnajdywania licznych kontekstów płynących z wielkiego ekranu.

Zajęcia prowadzone będą w okresie od października br. do maja 2008.

Szkoły, które będą uczestniczyły w powyższych projektach po raz kolejny, oraz w miarę możliwości pozostałe, otrzymają dofinansowanie z budżetu miasta (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 4 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa) koszt uczestnictwa wynosi 
8 zł od osoby.

3. EDUKACJA REGIONALNA

Program zajęć to połączenie spotkań z historykami regionu z pokazem filmu pt. "Opowieści z miasta G." gorzowskich twórców - Moniki Kowalskiej i Zbigniewa Sejwy. Film został zrealizowany w ramach obchodów 750-lecia miasta. Jego bohaterami są uczniowie pierwszej polskiej szkoły w Gorzowie, którzy opowiadając o swoim powrocie do ojczyzny ukazują fragment ówczesnej historii Gorzowa. Realizacja filmu jest konsekwencją poprzedniego obrazu - "Wspomnienia z miasta L.", który opowiadał o Niemcach, mieszkających tutaj przed wojną, a którzy w 1945 roku byli zmuszeni do opuszczenia miasta. "Opowieści z miasta G." ukazują proces odwrotny. Jest to spojrzenie drugiej strony - oczami Polaków, którzy po wojnie osiedlili się w Gorzowie w poszukiwaniu nowego mieszkania i nowego życia.

Po filmie odbędzie się spotkanie z jednym z gorzowskich regionalistów. Do współpracy zaprosiliśmy: Zdzisława Linkowskiego - wieloletniego dyrektora Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., dr Dariusza Rymara - dyrektora Archiwum Państwowego  w Gorzowie Wlkp., redaktora "Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno - Archiwalnego",
oraz Roberta Piotrowskiego - członka licznych stowarzyszeń regionalnych polskich, niemieckich i euroregionalnych, właściciela największej prywatnej kolekcji pamiątek starego Landsberga, konsultanta historycznego filmu "Wspomnienia z miasta L.".

Projekt ten kierujemy do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

EDUKACJA REGIONALNA uzyskała dofinansowanie z budżetu miasta na rok bieżący dla 350 uczniów (w zależności od kolejności zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 3 zł od osoby.
Koszt uczestnictwa pozostałych chętnych wynosi 6 zł od osoby.

4. TRUDNE TEMATY

Cykl spotkań z psychologami, kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z różnych środowisk i rodzin o różnym statusie materialnym. Każde spotkanie obejmuje projekcję filmu, którego tematyka porusza problemy młodzieży oraz warsztat poprowadzony przez doświadczonych psychologów. Celem projektu jest kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji i poglądów, poszerzenie świadomości uczuć, uwrażliwienie młodych ludzi na współczesne problemy społeczne. 

Inicjatorem tegorocznego cyklu jest Związek Romów Polskich, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Miejski Ośrodek Sztuki został zaproszony jako partner do realizacji projektu. Profil cyklu w szczególny sposób będzie nawiązywał do zagadnień tolerancji, mniejszości narodowych i odmienności kulturowej. 

Warsztaty poprowadzą absolwentki Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu: 
Alicja Sikora - psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz 
w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w szkole i w rodzinie. Prowadzi szereg szkoleń dla nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Udziela pomocy w kryzysach małżeńskich.
Bożena Ziontkowska-Jesis - prowadzi zajęcia wspierające rozwój, zajęcia integracyjne dla młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. Przez wiele lat organizowała warsztaty 
z przysposobienia do życia w rodzinie.
Magdalena Musiolik - pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. Posiada doświadczenie w pracy psychologicznej z tak zwaną trudną młodzieżą. Związana była z wieloma świetlicami socjoterapeutycznymi.

Udział w spotkaniach dla 240 uczniów jest bezpłatny. Ich koszt zostanie pokryty ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (decyduje kolejność zgłoszeń).
Nie ograniczamy jednak liczby osób, które chciałyby przystąpić do udziału  w projekcie. Koszt uczestnictwa pozostałych zgłoszonych klas wynosi 8 zł od osoby.
Bardzo ważne jest jednak, aby w cyklu czterech spotkań uczestniczyła jedna i ta sama wytypowana klasa.
Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu - od września do grudnia.

Termin pierwszego spotkania: 24-28.09.2007 r., godz. 8:00, projekcja filmu pt. "Co słonko widziało", reż. M. Rosa, 108 min. Po projekcji warsztat psychologiczno-edukacyjny 
w 3 grupach. W przypadku dużego zainteresowania zorganizowane zostaną dodatkowe projekcje o godz. 10:00.

Więcej informacji:
Dział Filmu: 095 733 25 56
e-mail: film@mosart.pl

5. WARSZTATY SZTUKI "KARUZELA"

Projekt skierowany jest do dzieci z klas I-III i oddziałów przedszkolnych. Uczestnicy poznają zagadnienia plastyczne, muzyczne i teatralne w trakcie zajęć mających formę zabawy. 

Zajęcia poprowadzą gorzowscy artyści: plastycy - Bogusław Jagiełło, Józef Kodź, Joanna 
i Grzegorz Piotrowscy, Gustaw Nawrocki, Andrzej Moskaluk, aktorzy - Beata Chorążykiewicz, muzycy - Artur Gerlach, Ireneusz Budny, oraz fotografik - Sławomir Sajkowski.

Odpłatność za udział w zajęciach wynosi jednorazowo 10 zł od osoby. Należność płatna przed każdym spotkaniem. Organizator zapewnia materiały niezbędne do realizacji warsztatów. 

Zajęcia będą odbywały się od października do czerwca w cyklach comiesięcznych.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się na początku września. 

6. POPOŁUDNIOWY KURS RYSUNKU I MALARSTWA

Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku licealnym i osób dorosłych. Program zajęć obejmuje m. in.:
- studium rysunkowe i malarskie martwej natury i modela,
- naukę kompozycji kadru,
- zapoznanie z różnymi technikami rysunkowymi,
- podstawy technologii malarskiej,
- wybrane zagadnienia z historii sztuki.

Zajęcia będą się odbywały od października w każdy poniedziałek w godzinach 17:00-19:00 (4 razy w miesiącu). Odpłatność za udział w kursie wynosi 120 złotych za 4 spotkania. 
W ramach opłat gwarantujemy papier, narzędzia rysunkowe, farby itp.

Więcej informacji:
Gustaw Nawrocki
tel: 095 733 25 67, 0608 453 977
e-mail: galeriabwa@mosart.pl30-09-2007
/ zapowiedzi na ten miesiąc
 
Komentarze


brak komentarzy

zaloguj się aby móc komentować ten artykuł..

Kalendarz imprez
Sfinansowano w ramach Kontraktu dla województwa lubuskiego na rok 2004

Copyright © 2004-2019. Designed by studioPLANET.pl. Hosting magar.pl