Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.
Gorzów Wielkopolski

Lubuskie warte zachodu
 
 
 
 
Logowanie
 
 
 

nie jesteś zarejestrowany?
wpisz proponowany login i hasło, a przejdziesz do dalszej części formularza..

Kurs rysunku i malarstwa - Studio Plastyki


Studio Plastyki - Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 13

Studio Plastyki powstałe w nieistniejącym już Wojewódzkim Domu Kultury, później działające w Grodzkim Domu Kultury, a obecnie w MCK prowadzi nieprzerwanie działalność od 1987 r.
W okresie dwudziestu siedmiu lat istnienia cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców Gorzowa. Podstawowym zasięgiem obejmowało rejon miasta i pobliskich mniejszych miejscowości. Bywało, że niektórzy uczestnicy dojeżdżali na zajęcia z Kostrzyna, Barlinka, Międzyrzecza, Skwierzyny, Ośna Lubuskiego czy Drezdenka.

Zadaniami podstawowymi plastycznej działalności środowiskowej było udostępnianie i uprzystępnianie wartości plastycznych możliwie szerokiej grupie odbiorców w jak najpełniejszej formie, w postaci zajęć warsztatowych, form ekspozycyjnych, plenerów oraz wykładów uzupełniających. W przypadku Gorzowa następował w ciągu wielu lat naturalny podział zasięgu, dotyczący grup wiekowych uczestników poszczególnych placówek kultury. Praca z dziećmi została zdominowana przez placówki oświatowe jak MDK, czy później w wąskim zakresie Liceum Plastyczne działające od kilkunastu już lat. Ponadto w mieście sekcje plastyki dla dorosłych, od jakiegoś czasu, prowadziło Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz RSTK w sposób bardziej, równie potrzebnej, przyjaznej zabawy niż typowej edukacji. Innym rodzajem upowszechniania kultury plastycznej była i nadal jest działalność Miejskiego Ośrodka Sztuki, gdzie prowadzi się galerię BWA i Galerię Nowych Mediów, a także, od kilku lat zajęcia warsztatowe. W tej konfiguracji Studio Plastyki WDK, później GDK odgrywało rolę pionierską, w formule szeroko dostępnej, lidera w sferze uprzystępniania plastyki bezpośrednio, opartej na formach edukacyjno-kulturalnych w postaci bezpośredniej nauki warsztatowej, prowadzonej systematycznie, obejmując młodzież starszą i dorosłych w szerokim zakresie edukacyjnym.

Grupy i ogniska artystyczne skupione w Studiu Plastyki obejmowały kilka specjalistycznych pracowni.

Pracownia rysunku

Rysunek jako podstawowa umiejętność w plastyce prowadzony był i ćwiczony w sposób programowy, aby umożliwić uczestnikom swobodne posługiwanie się nim dla własnego rozwoju twórczego oraz w celu uzyskania indeksu uczelni wymagających umiejętności rysunku. Program obejmował cykl roczny nauki od podstaw, systemem krok po kroku. Dobór materiału był specjalnie selekcjonowany w zależności od wieku i umiejętności uczestników. Udział w zajęciach Pracowni Rysunku przewidziany był dla młodzieży starszej i dorosłych, którzy chcieli podnieść swoje umiejętności manualne, poznać warsztat, dokonywać świadomego rozwoju własnego lub wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności dla dalszego kształcenia akademickiego.

Dotychczas pracownia ta była jedyną w Gorzowie i okolicznych miejscowościach instytucją ucząca rysunku systematycznie od podstaw w systemie pozaszkolnym i pozazawodowym. Spotkania cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem gorzowian i stanowiły dla wielu z nich, a także ościennych miejscowości wyjątkową możliwość nauki rysunku.  
Zajęcia odbywały się w każdy wtorek w pracowni plastyki.
Program zajęć obejmował rok akademicki, zatem jego realizacja trwała od października do czerwca następnego roku.
 
Pracownia malarstwa

Malarstwo jest jedną z dziedzin cieszącą się największym zainteresowaniem miłośników plastyki w mieście. Większość jednak zajmuje się malowaniem tzw. niedzielnym indywidualnym i często nie trafia do instytucji kultury. Spora jednak liczba osób chce poza pracą zawodową podejmować naukę malarstwa w sposób programowy i systematyczny. Z myślą o nich powstała pracownia malarstwa, która prowadziła zajęcia programowe w formie systemowych warsztatów pracownianych i plenerów.
Pracownia malarstwa obejmowała program edukacji najbardziej powszechnie stosowanych technik wodnych i olejnych.
Zakres wiedzy, jaką uzyskiwali uczestnicy, prowadził często do podejmowania przez nich samodzielnego i świadomego działania twórczego, przez co stawali się z czasem pełnoprawną częścią społeczności środowiska kultury miasta.

Dla osób dorosłych udział w warsztatach stanowił często jedyną możliwość nauki malarstwa w sposób zgodny z zasadami kształcenia akademickiego, jakiego oczekiwali, a z najróżniejszych przyczyn nie byli w stanie realizować. Młodzież licealna w pracowni mogła nabyć umiejętności malarskie pozwalające na swobodne zdanie egzaminów do uczelni artystycznych i innych, wymagających umiejętności budowania obrazu na poziomie średnim. Przykładów tego typu osób będących obecnie nauczycielami, twórcami, architektami oraz wykonujących inne zawody w ciągu lat prowadzenia działalności pracowni jest wiele. Warto wspomnieć, że większość malujących stypendystów Prezydenta miasta, w tamtym czasie, swoje umiejętności malarskie zdobywało w omawianej pracowni. Podobnie jak pracownia rysunku, pracownia malarstwa przeznaczona była również dla młodzieży starszej i dorosłych. Zajęcia odbywały się w każdy czwartek w pracowni plastyki.

Grupa Twórcza

Grupa Twórcza jako sekcja działała od 2001 roku KO i powstała w sposób naturalny skupiając dotychczasowych sympatyków Studia Plastyki, których umiejętności wybiegały poza zakres podstawowy.
Program sekcji obejmował zakres rozwijania kreacji, poznawania nowych technik, organizacji grupy twórczej, działalności plenerowej i wystawienniczej. Zorganizowana była na zasadach klubu, stąd jej działania i formy funkcjonowania określali sami uczestnicy. Grupa spotykała się w poniedziałki w pracowni plastyki. Tego rodzaju grupy tworzą również własne związki twórcze, których przykładem jest znana grupa pracująca i wystawiająca pod nazwą „Zakaz Parkowania”.
 
Wystawy okazjonalne

Oprócz wystaw programowych prowadzonych w galerii Azyl Art Studio Plastyki prowadziło również inne wystawy o charakterze okazjonalnym związane z działalnością konkursową szkół i innych ośrodków wychowawczych w mieście. Ekspozycje te najczęściej miały charakter kilkudniowych wystaw tematycznych i regularnie przeprowadzane były od 2000 r.

Lato w mieście

To cykliczne spotkania wakacyjne z dziećmi prowadzone od 2000 r. przez niemal dziesięć lat. Uczestnikami zajęć były głównie dzieci, które pozostawały w mieście z przysłowiowym kluczem na szyi, najczęściej bez opieki i skazane na samodzielne wypełnianie czasu. Spotkania prowadzono w formie zabaw plastycznych przeznaczone głównie dla dzieci z Zawarcia ze względu na położenie GDK. Życie jednak przerastało plany organizatorów i na zajęcia trafiały dzieci z odległych osiedli, często piechotą pokonując spore odległości. Studio Plastyki w swych założeniach przeznaczone jest dla młodzieży starszej i dorosłych, jako zbiór form edukacyjnych, jednak w szczególnych przypadkach również prowadziło warsztaty dla dzieci.   

Galeria Azyl Art

Galeria działała od 2000 roku jako samodzielna sekcja ekspozycyjna w GDK.
Założeniem organizatorów, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczności miłośników plastyki, było stworzenie miejsca ekspozycyjnego dla możliwie szerokiej grupy twórców. Większość galerii podlega specjalizacji, dobierając selektywnie grono wystawiających oraz rodzaj pokazywanych obiektów.

Azyl Art służyć miała każdemu, kto zajmuje się działalnością artystyczną w dziedzinie plastyki i fotografii. Przewidywało się eksponowanie prac plastyków zawodowych, miłośników plastyków, dzieci, osób niepełnosprawnych.
Galeria nie zamierzała promować tendencji w sztuce czy przedstawiać osiągnięcia poszczególnych środowisk w formie promocji, lecz jedynie pokazywać zjawiska plastyczne będące znakami obecnego czasu nie tylko miasta. Swoją wieloletnią działalnością potwierdziła potrzebę istnienia tego typu jednostki kulturalnej w środowisku kulturotwórczym miasta.

Ponieważ nie była samodzielną instytucją ekspozycyjną, korzystała ze skromnych środków instytucji kultury, której częścią była, co istotnie determinowało możliwości przedstawiania form ekspozycyjnych, sposobów wystawiania oraz wielkości wystaw. Mimo to galeria spełniała ważną funkcję w środowisku, stanowiąc pomost między działalnością typowych, zawodowych biur wystaw i małych okazjonalnych galeryjek klubowych. Ponadto galeria odpowiadała zapotrzebowaniu społecznemu na galerię przystępna, przyjazną miłośnikom plastyki, bez typowego ambicjonalnego zadęcia obserwowanego często w innych ośrodkach, a jednocześnie prowadziła działalność na wysokim poziomie nie odbiegającym od podobnych wielkością obiektów w krajach wyżej rozwiniętych. Początkowo mankamentem technicznym galerii było jej usytuowanie na poddaszu II piętra, złożonym ponadto z wielu pomieszczeń, co wykluczało eksponowanie dużych, a także ciężkich obiektów artystycznych, jak np. instalacje czy rzeźby. Również ze względu na koszty oraz brak środka transportu towarowego galeria nie miała możliwości eksponowania prac znaczących twórców z innych miast czy regionów kraju.  
Galeria czynna była w ostatnich latach codziennie w godz. 10.00-17.00 w nowej konfiguracji na parterze budynku GDK.

W połowie 2014 r. Studio Plastyki wstrzymało działalność ekspozycyjną galerii Azyl Art, ze względu na proces likwidacji domu kultury, do czasu uzyskania nowego miejsca wystawienniczego spełniającego warunki i standardy instytucji kultury odpowiadające poziomowi cywilizacyjnemu, jaki przyjmujemy w dziedzinie kultury i obserwujemy w innych krajach.
 
Wykłady uzupełniające

Znaczącą częścią Studia Plastyki były również otwarte, comiesięczne wykłady uzupełniające organizowane nieprzerwanie od 2000 r.
Prowadzone w sposób systematyczny, bogato ilustrowany i obejmujące zagadnienia sztuki, architektury oraz estetyki. Stanowiły formę uzupełniającą wiedzę teoretyczną, techniczną i warsztatową uczestników zajęć pracownianych, oraz innych osób niezwiązanych ze Studiem Plastyki.   

Studio Plastyki Miejskiego Centrum Kultury

Obecnie w końcu 2014 r. w podjętym przez miasto procesie restrukturyzacji instytucji kultury, której jednym z założeń było przeniesienie sekcji i kół zainteresowań z likwidowanych obiektów w inne miejsca o wyższym standardzie technicznym i użytkowym oraz w miejsca o większej dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miasta, Studio Plastyki również objął proces zmian. W związku z tym część podstawowa Studia Plastyki w postaci warsztatów przeniesiona została do nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chrobrego 13.

Studio Plastyki obecnie prowadzi działalność warsztatową jako Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej oraz kontynuuje wykłady uzupełniające, odbywające się cyklicznie raz w miesiącu, dotyczące bieżącego materiału edukacyjnego z rysunku i malarstwa oraz innych dziedzin, jak historia sztuki, architektura czy estetyka.
Pracownia Studia Plastyki charakteryzuje się przede wszystkim szeroką dostępnością dla młodzieży starszej i dorosłych głównie poprzez uwzględnianie w swoim programie szerokiego spektrum poziomu umiejętności i świadomości plastycznej osób w niej uczestniczących.
Program edukacyjny pracowni rysunku i malarstwa realizowany jest obecnie w zwiększonej ilości godzin dydaktycznych, a także w znaczącym stopniu zwiększona została dostępność pracowni do indywidualnej pracy twórczej i ćwiczeń dla uczestników podstawowych zajęć warsztatowych.

Program pracowni rysunku nadal utrzymywany jest w toku rocznym od podstaw w systemie krok po kroku i obejmuje technologię rysunku grafitowego, zasady tworzenia form dwu i trójwymiarowych, podstawy perspektywy, rysunek z natury małych przestrzeni i plenerów, rysunek postaci. Dla uczestników zaawansowanych program przewiduje naukę rysunku węglem, jako podstawową technikę przygotowawczą do malarstwa.

Pracownia malarstwa programem obejmuje naukę technologii malarstwa wodnego kryjącego i malarstwa olejnego, naukę tworzenia palet kolorystycznych oraz umiejętność posługiwania się nimi w praktyce, a także  podstawowych zasad tworzenia obrazu malarskiego. Podobnie jak w pracowni rysunku cykl roczny w doborze programu i tematów ćwiczeń pozwala na uzyskanie przez uczestników umiejętności malarskich w posługiwaniu się podstawowymi technikami na poziomie pozwalającym na samodzielne podejmowanie procesów malarskich.

Program i tematy zajęć dobierane są w sposób indywidualny dla poszczególnych grup w zależności od ich poziomu umiejętności, co pozwala na dołączenie do zajęć nowych osób w różnym okresie trwania kursu. Oznacza to, że każdy zainteresowany może włączyć się do zajęć w ciągu całego roku ich trwania bez istotnych luk programowych wynikających z harmonogramu warsztatów.


Otwarte wykłady uzupełniające

W obecnej formie Studia Plastyki kontynuowane są, podobnie jak w poprzedniej siedzibie, cyklicznie raz w miesiącu wykłady i służyć mają uzupełnianiu wiedzy teoretycznej, przede wszystkim, istotnej dla rozwoju osób biorących udział w zajęciach oraz wszystkich innych mieszkańców miasta zainteresowanych kulturą.

Studio Plastyki w końcu 2014 r. rozpoczęło XXVIII sezon kulturalno-dydaktyczny, w nowej siedzibie, zebraniem organizacyjnym uczestników, na którym ustalono plan zajęć tygodniowych, ogólny program i podział na grupy zainteresowań.

Dla uczestników pracujących na poziomie zaawansowanym oraz dla wszystkich innych uczestników chcących podnosić swoje umiejętności warsztatowe w warunkach indywidualnych pracownia jest dostępna:
od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 19.00.

Grupa osób pracujących technikami różnymi na poziomie zaawansowanym, tzw. Grupa Twórcza spotyka się na zajęciach warsztatowych:
w poniedziałki od 15.30 do 16.30.

Pracownia rysunku (zajęcia edukacyjne) prowadzone są w:
poniedziałki i wtorki od 16.30 do 18.30.

Pracownia malarstwa (zajęcia edukacyjne) prowadzone są w:
środy i w czwartki od 16.30 do 18.30.
 
Zajęcia fakultatywne z rysunku, malarstwa różnymi technikami oraz, w zależności od zainteresowania (zebrania grupy), możliwość wykonywania prostych form rzeźbiarskich:
piątki od 14.00 do 19.00.

Uwagi końcowe
Podobnie jak w latach ubiegłych obecnie obowiązuje uczestników odpłatność za zajęcia (w jednej pracowni np. rysunku) w ustalonej kwocie wynoszącej 40 zł za pierwszą godzinę (korepetycyjną) w każdym miesiącu. Za udział w drugiej pracowni np. malarstwa dopłata wynosi 5 zł.

Uczestnicy biorący udział w zajęciach pracownianych warsztatowych mogą korzystać z pracowni w podane wyżej dni (dla samodzielnej pracy warsztatowej) nieodpłatnie.
Wszelkie materiały i narzędzia służące do tworzenia obrazów uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Studio Plastyki zapewnia jedynie sprzęty pracowniane jak sztalugi, podkłady itp.

Zbigniew Siwek
 
Kalendarz imprez
Sfinansowano w ramach Kontraktu dla województwa lubuskiego na rok 2004

Copyright © 2004-2023. Designed by studioPLANET.pl. Hosting magar.pl