Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.
Gorzów Wielkopolski

Lubuskie warte zachodu
 
 
 
 
Logowanie
 
 
 

nie jesteś zarejestrowany?
wpisz proponowany login i hasło, a przejdziesz do dalszej części formularza..
Relacje

Otwieramy nabór na Lubuskie Konfrontacje Artystyczne
Miejskie Centrum Kultury przystąpiło do programu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. To cykl wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania w różnych dziedzinach sztuki.

FOTOGRAFIA

TEMAT PRACY FOTOGRAFICZNEJ:

Zielony - kolor nadziei - wycisza i daje ukojenie. Możesz go znaleźć wszędzie: w koronach drzew, galerii sztuki, spojrzeniu ukochanej osoby, nawet na talerzu. Gdzie kryje się Twój odcień zieleni?

Grasz w zielone? Graj!

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs skierowany jest do:
- Uczniów szkół podstawowych i szkół średnich,
- Podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury,
- Twórców indywidualnych.

Kategorie wiekowe:
- Kat. 1 klasy I-III,
- Kat. 2 klasy IV-VI,
- Kat. 3 klasy VII-VIII,
- Kat. 4 szkoły ponadpodstawowe.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
Autor może zgłosić do konkursu jedną pracę. Fotografie zgłaszane do konkursu przyjmowane będą w wersji cyfrowej w formie plików jpg o minimalnej wielkości 2 MB (do 50 MB).
Na fotografiach nie powinny znajdować się żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).
Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa - w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2023 r. na załączonym formularzu, wysyłając go razem z pracą konkursową mailem: konkurs@gtf.com.pl.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.
Konfrontacje finałowe odbędą się 6 czerwca 2023 r. w Zielonogórskim Ośrodku Kultury.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA - Fotografia oraz na stronie https://lubuskieart.pl/#.


REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
PIOSENKA

Konfrontacje powiatowe odbędą się 9 i 10 marca 2023 r. o godzinie 12:00 w Sali Widowiskowej MCK przy ulicy Drzymały 26. Krótkie próby techniczne - od godz. 10:00.

Organizatorem prezentacji powiatowych w Gorzowie Wlkp. jest Miejskie Centrum Kultury.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Wykonawcy prezentują jedną dowolną piosenkę w języku polskim z podkładem muzycznym *mp3 wysłanym na adres mailowy organizatora konrad.stala@mckgorzow.pl lub przy akompaniamencie własnym.
Uwaga: Każdy podkład musi być opatrzony informacją: imię i nazwisko wykonawcy, tytuł piosenki.
Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, dopuszcza się możliwość wykonania własnej autorskiej piosenki.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając skan mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.
Finał wojewódzki odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. w Planetarium "Wenus" w Zielonej Górze.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA - Piosenka oraz na stronie https://lubuskieart.pl/#.


REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
INSTRUMENTALIŚCI

Konfrontacje powiatowe odbędą się 17 marca 2023 r. o godzinie 12:00 w Sali Widowiskowej MCK przy ulicy Drzymały 26. Krótkie próby techniczne - od godz. 10:00.

Konkurs skierowany jest do:
- Uczniów szkół podstawowych i szkół średnich,
- Podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury oraz ognisk muzycznych,
- Wyłącznie do solistów - instrumentalistów.

Uwaga! W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie i absolwenci Państwowych Szkół Muzycznych.
Wykonawcy prezentują jeden utwór w dowolnym stylu. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
Gra z nut nie jest dopuszczalna. Nie można też używać podkładów muzycznych.
Organizator prezentacji powiatowych - Miejskie Centrum Kultury zapewnia nagłośnienie i fortepian.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2023 r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając skan mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.
Finał wojewódzki odbędzie się 16 kwietnia 2023 r. w Sali Widowiskowej ZOK Zbąszynek.  
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA - Instrumentaliści oraz na stronie https://lubuskieart.pl/#.


REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
TANIEC

Konfrontacje powiatowe odbędą się 27 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:30 w sali MCK Zawarcie przy ulicy Wawrzyniaka 66A.

Organizatorem prezentacji powiatowych w Gorzowie Wlkp. jest Miejskie Centrum Kultury.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs skierowany jest do:
- Uczniów szkół podstawowych i szkół średnich,
- Podopiecznych domów kultury, gminnych i miejskich ośrodków kultury,
- Twórców indywidualnych i grupowych.

Kategorie wykonawcze:
- KATEGORIA A - jazz, modern jazz, lirycal jazz, taniec klasyczny, balet,
- KATEGORIA B - hip hop i jego odmiany, new style, dancehall, disco dance, rockandroll,
- KATEGORIA C - open (dowolne style taneczne).

Kwalifikacja grupy wiekowej odbywa się poprzez określenie większości, z której rocznikowo pochodzą członkowie grupy tanecznej.
Zgłoszony układ taneczny musi trwać nie więcej niż 3 minuty.
Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia 2023 r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając skan mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.
Konfrontacje finałowe odbędą się 5 czerwca 2023 r. w Centrum Kultury w Dobiegniewie.  
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA - Taniec oraz na stronie https://lubuskieart.pl/#.


REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
PLASTYKA

Uczestnicy konkursu:
- Uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich.
- Podopieczni domów kultury, miejskich ośrodków kultury.
- Twórcy indywidualni.

Cele:
- Doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości plastycznej.
- Integracja dzieci i młodzieży w dziedzinie twórczości plastycznej.
- Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych twórców.

Kategorie wykonawcze:
Klasy I-III szkoły podstawowe.
IV-VI szkoły podstawowe.
VII-VIII szkoły podstawowe.
Szkoły ponadpodstawowe.

Rozstrzygnięcie etapu pierwszego:
31 marca 2023 roku w Inkluzywnej Pracowni Edukacji Artystycznej Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Chrobrego 13.

Praca konkursowa:
- Praca wykonana na kartce z bloku w formacie A4 lub A3.
- Technika: rysunek, malarstwo. Praca może być wykonana ołówkiem, farbami, mazakami, kredkami (prace przestrzenne nie podlegają ocenie).
- Temat pracy: "Klisze ze snów".
Namaluj najdziwniejszy, najciekawszy lub najmilszy sen. Od ciebie zależy, czy będzie rzeczywisty, wymyślony, wyśniony.
- Praca na odwrocie powinna być podpisana (imię i nazwisko, kategoria, nazwa instytucji kultury).
- Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osób trzecich.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do etapu powiatowego dokonywane są wyłącznie przez instytucje kultury / biblioteki z powiatu gorzowskiego.
Przesłanie pracy konkursowej należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca.
Zgłoszenia przyjmowane są pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Centrum Kultury, ul. Drzymały 26, 66-400 Gorzów Wielkopolski, bądź osobiście w sekretariacie Miejskiego Centrum Kultury (pn.-pt. w godz. 8:00-16:00).

Finał wojewódzki:
- 26 kwietnia 2023 r.
- Organizator: Zbąszynecki Ośrodek Kultury.

Wyniki:
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 3 kwietnia 2023 r. na stronie mckgorzow.pl, a także na portalu społecznościowym Facebook: Inkluzywnej Pracowni Edukacji Artystycznej Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim.
Nominowani i wyróżnieni otrzymają także powiadomienie telefoniczne oraz e-mailem.
Osoby nominowane zobowiązane są do opłacenia akredytacji do finału wojewódzkiego najpóźniej do 19 kwietnia 2023 r. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Finału Wojewódzkiego LKA PLASTYKA oraz na stronie https://lubuskieart.pl/#.

Postanowienia końcowe:
Dostarczenia / przesłania pracy dokonują uczestnicy na własny koszt.
Regulamin konkursu - dostępny jest na stronie internetowej mckgorzow.pl.
Pytania dotyczące Konfrontacji prosimy kierować na adres: anna.modrzejewska@mckgorzow.pl.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 95 73 90 007.


REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
RECYTACJA

Konfrontacje recytatorów odbędą się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku w Sali Widowiskowej MCK przy ulicy Drzymały 26:
- dla klas I-III - 24 kwietnia (poniedziałek) o godz. 11:00,
- dla klas IV-VI - 25 kwietnia (wtorek) o godz. 11:00,
- dla klas VII-VIII - 26 kwietnia (środa) o godz. 11:00.

Organizatorem prezentacji powiatowych w Gorzowie Wlkp. jest Miejskie Centrum Kultury. Każda szkoła może zgłosić do 3 uczestników z danej kategorii wiekowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
▪ Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy. Tematyka tekstu jest dowolna, aczkolwiek dobrana adekwatnie do wieku i możliwości interpretacyjnych uczestnika.
▪ Repertuaru nie wolno zmieniać w kolejnych etapach Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - Recytacja.
▪ Kategorie konfrontacji określa się następująco:
a) Recytacja (wszystkie grupy wiekowe),
b) Wywiedzione ze słowa, czyli dowolna forma jednoosobowej prezentacji tekstu (tylko III kategoria wiekowa).
▪ Czas prezentacji utworu:
a) Dla I grupy wiekowej - do 2,5 minuty,
b) Dla II i III grupy wiekowej - do 5 minut.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2023 r. na załączonym formularzu, w sekretariacie MCK przy ul. Drzymały 26 lub wysyłając mailem: konrad.stala@mckgorzow.pl.
Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców / opiekunów prawnych.
Finał wojewódzki odbędzie się 17 maja 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kłodawie.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Regulaminie LKA - Recytacja oraz na stronie https://lubuskieart.pl/#.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA24-01-2023/ sprawozdania z tego miesiąca
 
Komentarze


brak komentarzy

zaloguj się aby móc komentować ten artykuł..

Kalendarz imprez
Sfinansowano w ramach Kontraktu dla województwa lubuskiego na rok 2004

Copyright © 2004-2024. Designed by studioPLANET.pl. Hosting magar.pl