Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zrozumiałem.
Gorzów Wielkopolski

Lubuskie warte zachodu
 
 
 
 
Logowanie
 
 
 

nie jesteś zarejestrowany?
wpisz proponowany login i hasło, a przejdziesz do dalszej części formularza..
Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wlkp.

Cele działania organizacji:
1) mobilizowanie członków mniejszości romskiej do aktywnego udziału w nawiązywaniu 
i utrzymywaniu kontaktów i więzi narodowościowych, kulturowych i językowych pomiędzy ludnością pochodzenia romskiego mieszkającą na terenie działania;
2) nawiązywanie łączności społeczno-kulturowo-oświatowej z podobnymi organizacjami romskimi i innymi mniejszościami narodowymi;
3) organizowanie życia koleżeńskiego;
4) występowanie do władz i instytucji państwowych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych ludności pochodzenia romskiego;
5) pielęgnowanie tradycji, popularyzowanie, rozwijanie i nauczanie języka romskiego, szerzenie wiedzy o historii i kulturze narodu romskiego;
6) mobilizowanie dzieci i młodzieży do bardziej intensywnej nauki w szkołach polskich, 
do korzystania z kursów i kół zainteresowań działających w regionie;
7) popularyzowanie osiągnięć kulturalno-oświatowych, naukowych, społecznych 
i politycznych narodu romskiego, umacnianie tożsamości narodowej Romów;
8) pomoc finansowo-materialna dla najbardziej potrzebujących;
9) pomoc społeczna polegająca na tworzeniu pism procesowych, podań, wniosków 
do instytucji państwowych w zakresie działania stowarzyszenia, udzielania porad prawnych;
10) opieka psychosocjalna i medyczna dla Romów, profilaktyka i promocja zdrowia;
11) działalność na rzecz Romów - osób podlegających represjom wojennym i powojennym, oraz ofiar holocaustu i ofiar przemocy o podłożu rasistowskim;
12) działalność w zakresie obrony praw człowieka;
13) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej;
14) aktywizacja zawodowa Romów, działalność na rzecz powstawania nowych miejsc pracy;
15) wpływanie na życie polityczne kraju. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie imprez kulturalno-oświatowych;
2) organizowanie pomocy charytatywnej dla swoich członków;
3) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
4) kultywowanie tradycji Romów;
5) organizowanie spotkań w celu pogłębienia kultury i oświaty romskiej wśród swoich członków;
6) organizowanie kolonii i obozów dla młodzieży;
7) organizowanie opieki pielęgniarskiej dla Romów;
8) organizowanie nauki języka romskiego dla swoich członków i ich rodzin;
9) nawiązywanie łączności i wymiana doświadczeń z innymi romskiemi organizacjami 
w kraju i na świecie;
10) sprowadzanie istniejącej prasy i wydawnictw romskich dla swoich członków;
11) wydawanie wydawnictw w języku romskim: broszur informacyjnych, książek, własnego organu prasowego - miesięcznika, kwartalnika;
12) współpraca przy tworzeniu audycji radiowych i telewizyjnych;
13) prowadzenie biura porad prawnych;
14) prowadzenie agencji pośrednictwa pracy;
15) branie czynnego udziału w życiu społeczno-politycznym gmin, powiatów, województw 
i kraju.

Skład Zarządu stowarzyszenia:
1) Robert Doliński - prezes,
2) Karol Gierliński - wiceprezes,
3) Joanna Chojnacka - sekretarz,
4) Żaneta Niedzielin - skarbnik.

Skład Komisji Rewizyjnej:
1) Waldemar Jaworski,
2) Danuta Czechowicz,
3) Edward Sobolewski.


Opracowanie: Marzena Maćkała
Na podstawie materiałów udostępnionych 
przez Wydział Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 

Adres
Związek Romów Polskich - Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Dąbrowskiego 23
66-400 Gorzów Wlkp.
http://zrp.nets.pl/

 
Kalendarz imprez
Sfinansowano w ramach Kontraktu dla województwa lubuskiego na rok 2004

Copyright © 2004-2024. Designed by studioPLANET.pl. Hosting magar.pl